Đang thực hiện

Bón phân NPK Phú Điền cho cây vải, nhãn

Mặc dù vải, nhãn có hệ thống rễ phát triển và khai thác được nhiều dinh dưỡng từ đất, nhưng bón phân cân đối, hợp lý cho vải, nhãn không chỉ quyết định năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế mà còn là cơ sở để phát triển sản xuất bền vững.  

Phân bón Phú Điền được Nhà nông tin yêu

Dù mới xuất hiện trên thị trường năm 2012, nhưng với cái tâm của người sản xuất phân bón chân chính, thương hiệu Phân bón Phú Điền được Nhà nông ngày một tin yêu hơn.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

  • Đạm Hà Bắc
  • Đạm Ninh Bình
  • Super lân Đức Giang
  • Supe Lâm Thao
  • Báo Nông nghiệp Việt Nam
  • Khuyến nông Quốc gia
  • Hội Nông dân Việt Nam
  • Bộ Công thương