Đang thực hiện

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần 10/8/2020

Ở các tỉnh Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long, rầy nâu tuổi 3 -5, tiếp tục phát triển và gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đòng - trỗ.

 

1. Trên cây lúa
 

a) Các tỉnh phía Bắc
 

- Đối với các tỉnh Bắc Bộ:  
 

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục phát triển và gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lúa Mùa giai đoạn cuối đẻ nhánh - đòng trỗ.
 

+ Sâu cuốn lá nhỏ: Tiếp tục phát triển và gây hại tăng, hại diện hẹp lúa mùa chính vụ - muộn, mức độ hại chủ yếu từ nhẹ - trung bình, hại nặng cục bộ trên các trà lúa muộn tại các tỉnh ven biển.
 

+ Sâu đục thân 2 chấm: Trưởng thành lứa 4 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng. Sâu non gây dảnh héo diện hẹp trên các trà lúa, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình.
 

+ Bệnh lùn sọc đen: Hiện nay với nguồn bệnh, rầy môi giới có sẵn trên đồng nên nguy cơ bệnh phát sinh, lây lan gây hại trên lúa Mùa rất lớn. Dự kiến trong kỳ tới bệnh phát sinh và gây hại nhẹ, diện hẹp trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh - làm đòng tại các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, Thái Nguyên,... nơi có mật độ và tỷ lệ mẫu rầy lưng trắng dương tính với virus lùn sọc đen phương Nam cao.
 

Ngoài ra, bệnh bạc lá- đốm sọc vi khuẩn, bệnh vàng lá di động (vàng lụi),... tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên các giống nhiễm; chuột tiếp tục phát sinh gây hại diện hẹp trên lúa gieo thẳng, ruộng cạn nước, ven gò; sâu keo mùa thu tiếp tục hại trên những diện tích lúa chưa được phun trừ; bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh gây hại diện hẹp chủ yếu ở các tỉnh trung du miền núi.
 

- Đối với các tỉnh Bắc Trung bộ: 
 

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng: tiếp tục phát sinh và gây hại gia tăng trên các trà lúa. Mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình; hại nặng cục bộ trên lúa giai đoạn trỗ - chắc xanh, đỏ đuôi - chín tại các tỉnh như Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế,...
 

+ Chuột: tiếp tục gây hại trên các trà lúa tại các tỉnh trong vùng. Tập trung tại các địa phương có tập quán gieo thẳng như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Hại tăng ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, hại nặng ở các khu ruộng gần gò bãi, mương máng, trên trà lúa làm đòng - trỗ bông - chín, ở những vùng chưa thực hiện tốt công tác diệt chuột đầu vụ.
 

Ngoài ra, Bệnh khô vằn, bạc lá - đốm sọc vi khuẩn,... tiếp tục phát sinh, gây hại tăng về diện tích và mức độ hại trên trên lúa Hè Thu - Mùa tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế giai đoạn làm đòng - trỗ bông - chín sữa; bệnh lùn sọc đen có khả năng phát sinh gây hại tăng tại Nghệ An và Quảng Bình; bệnh vàng lá di động tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa Hè Thu giai đoạn đòng - trỗ tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh; Vĩnh Phúc, Bắc Giang và Thái Nguyên các đối tượng khác như sâu cuốn lá nhỏ, nhện gié,.. phát sinh và gây hại nhẹ, hại nặng cục bộ.  
 

b) Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên
 

Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn,... tiếp tục phát sinh và gây hại tăng trên lúa Hè Thu giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình, hại nặng cục bộ trên lúa Hè Thu chính vụ - muộn tại các tỉnh đồng bằng duyên hải miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, ...; bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh gia tăng gây hại trên lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Tây Nguyên; sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên lúa Hè Thu muộn giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ tại các tỉnh trong vùng; sâu keo mùa thu tiếp tục phát sinh gây hại với mức độ tự nhẹ - trung bình trên trà lúa đẻ nhánh - làm đòng trỗ tại Bình Thuận, ốc bươu vàng tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ trên lúa vụ 3, lúa Mùa giai đoạn mạ - đẻ nhánh; chuột tiếp tục gây hại nhẹ, hại nặng cục bộ trên các trà lúa.
 

c) Các tỉnh Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long
 

- Rầy nâu: Rầy nâu tuổi 3 -5, tiếp tục phát triển và gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đòng - trỗ.

- Sâu cuốn lá nhỏ: gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng tại các tỉnh trong vùng.

- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá: Phát sinh gây hại nhẹ diện hẹp trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng tại tỉnh Hậu Giang và Đồng Tháp.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của thời tiết hiện nay mưa nhiều và thường xuất hiện vào buổi chiều tối, ẩm độ không khí cao kết hợp với gió mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá - đốm sọc vi khuẩn, đen lép hạt... phát triển và gây hại mạnh trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ - chín. Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại ở mức nhẹ.
 

2. Trên cây trồng khác
 

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn tiếp tục phát sinh gây hại.

- Trên cây rau, màu: sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy, sâu khoang, ruồi đục lá, bệnh phấn trắng, bọ trĩ, nhện đỏ… phát sinh gây hại nhẹ; bệnh xoăn lá virus tiếp tục gây hại trên cây cà chua.

- Cây ăn quả có múi: Ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp, sâu vẽ bùa, .... tiếp tục hại tăng; Bệnh chảy gôm, bệnh loét, bệnh vàng lá thối rễ tiếp tục phát sinh gây hại xu hướng tăng tại các vùng chuyên canh; diện tích nhiễm sâu đục quả giảm do thời tiết bất thuận.

- Cây nhãn, vải: Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại tại các tỉnh phía Nam, sâu đục cuống quả vải, bọ xít nâu tiếp tục phát sinh, gây hại trên vải muộn quả non ở Bắc Giang, Hải Dương.

- Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, bệnh thối búp, bệnh phồng lá, ... tiếp tục gây hại.

- Cây mía: Bệnh trắng lá, bệnh chồi cỏ, sâu non bọ hung, sâu non xén tóc, ... tiếp tục gây hại cục bộ tại vùng ổ dịch, nặng hại cục bộ. 

- Cây sắn: Bệnh khảm lá tiếp tục gây hại, phát sinh gây hại tăng; rệp sáp bột hồng tái xuất hiện và gây hại tại địa phương đã từng phát hiện trước đây.

- Cây cà phê: Bọ xít muỗi tiếp tục gây hại trên cà phê chè ở Lâm Đồng; bọ cánh cứng tiếp tục gây hại trên cây cà phê ở giai đoạn kiến thiết cơ bản ở Kon Tum, Đắk Lắk, rệp sáp, rệp vảy, bệnh khô cành, khô quả, mọt đục quả, bệnh thán thư, bệnh gỉ sắt, ... tiếp tục gây hại. 

- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh, bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư, bệnh chết chậm, rệp các loại... tiếp tục gây hại. 

- Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục thân/cành, bệnh khô cành, ...tiếp tục gây hại nhẹ trên lá, lộc non.

- Cây sầu riêng: Bệnh nứt thân xì mủ, bệnh thán thư, ...gây hại nhẹ. 

- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, thán thư, thối rễ tóp cành phát sinh gây hại từ đầu mùa mưa.

- Cây dừa: Bọ cánh cứng hại dừa tiếp tục gây hại.

- Trên cây tre, nứa, luồng, vầu: Trưởng thành châu chấu tre lưng vàng tiếp tục di cư và gây hại nặng cục bộ trên tre, nứa, luồng,.. tại các tỉnh tiếp giáp biên giới Lào và Trung Quốc như Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa,...

Theo Cục bảo vệ thực vật

Hỏi đáp

Phân bón Phú Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

  • Đạm Hà Bắc
  • Đạm Ninh Bình
  • Super lân Đức Giang
  • Supe Lâm Thao
  • Báo Nông nghiệp Việt Nam
  • Khuyến nông Quốc gia
  • Hội Nông dân Việt Nam
  • Bộ Công thương