Đang thực hiện

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (24.08.2020)

Bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá tiếp tục phát sinh rải rác, gây hại nhẹ trên lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng tại một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

 


Ảnh minh hoạ

 

1. Trên cây lúa:
 

a) Các tỉnh phía Bắc
 

- Đối với các tỉnh Bắc Bộ: 

+ Trên lúa: Các đối tượng sâu bệnh hại nhẹ do lúa ở giai đoạn thu hoạch, một số tỉnh đã thu hoạch xong lúa Đông Xuân.

Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn,.... tiếp tục hại cục bộ trên lúa Đông Xuân muộn.

+ Trên mạ mùa và lúa mùa cực sớm: bệnh đạo ôn lá tiếp tục hại tăng trên lúa mùa cực sớm tại Lào Cai. Bọ trĩ, rầy các loại, chuột, ốc bươu vàng... phát sinh và gây hại phổ biến ở mức nhẹ- trung bình.

- Đối với các tỉnh Bắc Trung bộ: 

Trên lúa Hè Thu: sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, sâu đục thân,... tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái, mức độ hại nhẹ - trung bình. Chuột, ốc bươu vàng, bọ trĩ,, hại nhẹ trên mạ và lúa mới cấy; bọ trĩ hại nặng cục bộ vùng khô hạn.

b) Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn,....tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa Xuân Hè giai đoạn chắc xanh - đỏ đuôi, mức độ hại từ nhẹ - trung bình; Bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại cục bộ trên lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái- làm đòng; chuột hại rải rác trên các trà lúa.
 

c) Các tỉnh Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long
 

- Rầy nâu phát sinh gây hại tăng trên trà lúa giai đoạn đòng trỗ, gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình.

- Bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá: tiếp tục phát sinh rải rác, gây hại nhẹ trên lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng tại một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

- Bệnh đạo ôn lá : Bệnh tiếp tục phát sinh trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng, đặc biệt các giống nhiễm, ruộng cấy dầy, bón thừa đạm, mức độ hại nhẹ đến trung bình. Chú ý bệnh đạo ôn cổ bông trên các ruộng đã bị đạo ôn lá. 

Ngoài ra, chú ý các đối tượng có khả năng gia tăng diện tích nhiễm như : Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt, bệnh đạo ôn cổ bông, chuột...

 

2. Trên cây trồng khác
 

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục phát sinh gây hại trên nhưng diện tích ngô 3-9 lá.
 

- Trên cây rau, màu: sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy, sâu khoang, ruồi đục lá, bệnh phấn trắng, bọ trĩ, nhện đỏ… phát sinh gây hại nhẹ; bệnh xoăn lá virus tiếp tục gây hại trên cây cà chua.
 

- Cây ăn quả có múi: Ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp, sâu vẽ bùa, .... tiếp tục hại tăng; Bệnh chảy gôm, bệnh loét, bệnh vàng lá thối rễ tiếp tục phát sinh gây hại xu hướng tăng tại các vùng chuyên canh.
 

- Cây nhãn, vải: Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại tại các tỉnh phía Nam, sâu đục cuống quả vải, bọ xítnâu tiếp tục phát sinh, gây hại trên vải muộn quả non ở Bắc Giang, Hải Dương.
 

- Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, bệnh thối búp, bệnh phồng lá, ... tiếp tục gây hại.
 

- Cây mía: Bệnh trắng lá, bệnh chồi cỏ, sâu non bọ hung, sâu non xén tóc, ... tiếp tục gây hại cục bộ tại vùng ổ dịch, nặng hại cục bộ. 
 

- Cây sắn: Bệnh khảm lá tiếp tục gây hại, có khả năng phát sinh gây hại tăng; rệp sáp bột hồng tái xuất hiện và gây hại tại địa phương đã từng phát hiện trước đây.
 

- Cây cà phê: Bọ xít muỗi tiếp tục gây hại trên cà phê chè ở Lâm Đồng; bọ cánh cứng tiếp tục gây hại trên cây cà phê ở giai đoạn kiến thiết cơ bản ở Kon Tum, Đắk Lắk,rệp sáp, rệp vảy, bệnh khô cành, khô quả, mọt đục quả, bệnh thán thư, bệnh gỉ sắt, ... tiếp tục gây hại. 
 

- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh, bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư, bệnh chết chậm, rệp các loại... tiếp tục gây hại. 
 

- Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục thân/cành, bệnh khô cành, ...tiếp tục gây hại nhẹ trên lá, lộc non.
 

- Cây sầu riêng: Bệnh nứt thân xì mủ, bệnh thán thư, ...gây hại nhẹ. 
 

- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, thán thư, thối rễ tóp cành phát sinh gây hại từ đầu mùa mưa.
 

- Cây dừa: Bọ cánh cứng hại dừa tiếp tục gây hại.
 

Theo Cục bảo vệ thực vật

Hỏi đáp

Phân bón Phú Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

  • Đạm Hà Bắc
  • Đạm Ninh Bình
  • Super lân Đức Giang
  • Supe Lâm Thao
  • Báo Nông nghiệp Việt Nam
  • Khuyến nông Quốc gia
  • Hội Nông dân Việt Nam
  • Bộ Công thương