Đang thực hiện

Kim ngạch nhập khẩu phân bón 2 tháng đầu năm 2024 tăng 82,5%

2 tháng đầu năm 2024 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt 687.236 tấn, tương đương trên 226,9 triệu USD.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2024 cả nước nhập khẩu 281.588 tấn phân bón, tương đương 91,55 triệu USD, giá trung bình 325,1 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 1/2024, với mức giảm tương ứng 32,1%, 33,8% và 2,5%. So với tháng 2/2023 thì tăng 54,3% về lượng, tăng 35,6% kim ngạch nhưng giảm 12% về giá.

Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2024 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt 687.236 tấn, tương đương trên 226,9 triệu USD, tăng 113,8% về khối lượng, tăng 82,5% về kim ngạch so với 2 tháng đầu năm 2023, giá trung bình đạt 330,2 USD/tấn, giảm 14,6%.

Trong tháng 2/2024 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Nga giảm 32% về lượng, giảm 28% về kim ngạch nhưng tăng 6% về giá so với tháng 1/2024, đạt 48.872 tấn, tương đương 31,55 triệu USD, giá 645,5 USD/tấn; so với tháng 2/2023 thì tăng rất mạnh 4.396% về lượng, tăng 4.066% kim ngạch nhưng giảm 7,3% về giá. Tính chung cả 2 tháng đầu năm, nhập khẩu phân bón từ thị trường Nga chiếm 17,6% trong tổng lượng và chiếm 33,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 120.803 tấn, tương đương 75,35 triệu USD, giá trung bình 623,7 USD/tấn, tăng mạnh 3.661% về lượng, tăng 3.454% về kim ngạch nhưng giảm 5,5% về giá so với 2 tháng đầu năm 2023.

Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm 42,4% trong tổng lượng và chiếm 28,2% trong tổng kim ngạch, đạt 291.224 tấn, tương đương 64,08 triệu USD, giá trung bình 220 USD/tấn, tăng 84,2% về lượng, tăng 11,6% kim ngạch nhưng giảm 39,4% về giá so với 2 tháng đầu năm 2023.

Thị trường Lào đứng thứ 3 đạt 49.361 tấn, tương đương 13,52 triệu USD, giá 273,9 USD/tấn, chiếm 7,2% trong tổng lượng và chiếm 6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, tăng 98% về lượng, tăng 25,4% kim ngạch nhưng giảm 36,7% về giá so với 2 tháng đầu năm 2023.

Nhập khẩu phân bón 2 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/3/2024 của TCHQ)

Nguồn: vinanet.vn

Hỏi đáp

Phân bón Phú Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

  • Đạm Hà Bắc
  • Đạm Ninh Bình
  • Super lân Đức Giang
  • Supe Lâm Thao
  • Báo Nông nghiệp Việt Nam
  • Khuyến nông Quốc gia
  • Hội Nông dân Việt Nam
  • Bộ Công thương