Đang thực hiện

​Nhập khẩu phân bón từ các thị trường quý I/2023 giảm 46,2%

Quý I/2023 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt 612.900  tấn, trị giá trên 237,52 triệu USD, giá trung bình đạt 387,5 USD/tấn.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2023 cả nước nhập khẩu 291.402 tấn phân bón, tương đương 113,2 triệu USD, giá trung bình 388,5 USD/tấn, tăng 59,6% về lượng, tăng 67,7% kim ngạch và tăng 5% về giá so với tháng 2/2023. So với tháng 3/2022 thì giảm cả về lượng, kim ngạch và giá với mức giảm tương ứng 13,3%, 27,7% và 16,6%.


Trong tháng 3/2023 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc tăng 63% về lượng, tăng 56,9% kim ngạch, nhưng giảm 3,7% về giá so với tháng 2/2023, đạt 143.876 tấn, tương đương 50,05 triệu USD, giá 347,8 USD/tấn; So với tháng 3/2022 thì tăng 4,4% về lượng, nhưng giảm 5% kim ngạch và giảm 9% về giá. Nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc tháng 3/2023 giảm rất mạnh 64,7% về lượng, giảm 74,6% kim ngạch và giảm 28,2% về giá so với tháng 2/2023, đạt 5.678 tấn, tương đương trên 3,18 triệu USD, giá 560,8 USD/tấn; so với tháng 3/2022 thì tăng mạnh 75,3% về lượng, tăng 140% kim ngạch và tăng 37% về giá.

Tính chung trong quý I/2023 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt 612.900 tấn, trị giá trên 237,52 triệu USD, giá trung bình đạt 387,5 USD/tấn, giảm 34% về khối lượng, giảm 46,2% về kim ngach và giảm 18,5% về giá so với quý I/2022. Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 49,3% trong tổng lượng và chiếm 45,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 301.969 tấn, tương đương 107,46 triệu USD, giá trung bình 355,9 USD/tấn, giảm 16,7% về lượng, giảm 26% về kim ngạch và giảm 11,3% về giá so với quý I/2022.


Tiếp đến thị trường Hàn Quốc đứng thứ 2, chiếm 5% trong tổng lượng và chiếm 7,9% trong tổng kim ngạch, với 30.957 tấn, tương đương 18,74 triệu USD, giá trung bình 605,5 USD/tấn, giảm 21,3% về lượng, giảm 17% về kim ngạch nhưng tăng 5,5% về giá so với quý I/2022.


Nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 88.662 tấn, tương đương 36,89triệu USD, tăng 30% về lượng, giảm 8,4% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 14% trong tổng lượng và chiếm 15,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.


Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA CPTTP đạt 87.506 tấn, tương đương 13,44 triệu USD, giảm 50% về lượng, giảm 77,3% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 14,3% trong tổng lượng và chiếm 5,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.


Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA RCEP đạt 496.983 tấn, tương đương 171,34 triệu USD, giảm 15,7% về lượng, giảm 26,6% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 81% trong tổng lượng và chiếm 73% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.


Nhìn chung, trong quý I/2023 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường giảm cả về khối lượng và kim ngạch so với quý I/2022.


Nhập khẩu phân bón quý I/2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/4/2023 của TCHQ) 

 

Hỏi đáp

Phân bón Phú Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

  • Đạm Hà Bắc
  • Đạm Ninh Bình
  • Super lân Đức Giang
  • Supe Lâm Thao
  • Báo Nông nghiệp Việt Nam
  • Khuyến nông Quốc gia
  • Hội Nông dân Việt Nam
  • Bộ Công thương