Đang thực hiện

Nhập khẩu phân bón 7 tháng năm 2023 tăng khối lượng, giảm kim ngạch

7 tháng năm 2023 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt gần 2,01 triệu tấn, trị giá trên 674,81 triệu USD, giá trung bình đạt 336,3 USD/tấn

7 tháng năm 2023 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt gần 2,01 triệu tấn, trị giá trên 674,81 triệu USD, giá trung bình đạt 336,3 USD/tấn

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2023 cả nước nhập khẩu 306.179 tấn phân bón, tương đương 86,43 triệu USD, giá trung bình 282,3 USD/tấn, giảm 26,2% về lượng, giảm 34,2% kim ngạch và giảm 10,7% về giá so với tháng 6/2023. So với tháng 7/2022 thì tăng mạnh 81,5% về lượng, tăng 29,5% kim ngạch nhưng giảm 28,7% về giá.

Trong tháng 7/2023 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc sụt giảm 12,9% về lượng, giảm 22,2% kim ngạch và giảm 10,6% về giá so với tháng 6/2023, đạt 193.361 tấn, tương đương 50,34 triệu USD, giá 260,3 USD/tấn; So với tháng 7/2022 thì tăng 79,6% về lượng, tăng 19,5% kim ngạch nhưng giảm 33,5% về giá. Nhập khẩu từ thị trường Lào tháng 7/2023 tăng 48,2% về lượng, tăng 15,9% kim ngạch nhưng giảm 21,8% về giá so với tháng 6/2023, đạt 33.311 tấn, tương đương trên 10,15 triệu USD, giá 304,8 USD/tấn; so với tháng 7/2022 thì tăng mạnh 761,2% về lượng, tăng 273,3% kim ngạch nhưng giảm mạnh 56,7% về giá.

Tính chung trong 7 tháng năm 2023 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt gần 2,01 triệu tấn, trị giá trên 674,81 triệu USD, giá trung bình đạt 336,3 USD/tấn, tăng 2,8% về khối lượng, nhưng giảm 26,3% về kim ngach và giảm 28,3% về giá so với 7 tháng năm 2022. Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 52,2% trong tổng lượng và chiếm 48% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 1,05 triệu tấn, tương đương 324,17 triệu USD, giá trung bình 309,6 USD/tấn, tăng 10,6% về lượng, nhưng giảm 16,5% về kim ngạch và giảm 24,5% về giá so với 7 tháng năm 2022.

Tiếp đến thị trường Lào đứng thứ 2, chiếm 7% trong tổng lượng và chiếm 7,8% trong tổng kim ngạch, với 140.647 tấn, tương đương 52,76 triệu USD, giá trung bình 375,1 USD/tấn, tăng 67,8% về lượng, tăng 8,6% về kim ngạch nhưng giảm 35,3% về giá so với 7 tháng năm 2022.

Nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 268.701 tấn, tương đương 102,26 triệu USD, tăng 70,5% về lượng, tăng 4,1% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 13,4% trong tổng lượng và chiếm 15,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP đạt 1,58 triệu tấn, tương đương 485,04 triệu USD, tăng 11,9% về lượng, giảm 15,9% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 78,8% trong tổng lượng và chiếm 71,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTTP đạt 228.908 tấn, tương đương 34,94 triệu USD, giảm 24,9% về lượng, giảm 63,9% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 11,4% trong tổng lượng và chiếm 5,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Nhìn chung, trong 7 tháng năm 2023 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường giảm cả về khối lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu phân bón 7 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/8/2023 của TCHQ)


Nguồn:vinanet.vn

Hỏi đáp

Phân bón Phú Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

  • Đạm Hà Bắc
  • Đạm Ninh Bình
  • Super lân Đức Giang
  • Supe Lâm Thao
  • Báo Nông nghiệp Việt Nam
  • Khuyến nông Quốc gia
  • Hội Nông dân Việt Nam
  • Bộ Công thương