Đang thực hiện

​Xuất khẩu phân bón 7 tháng năm 2023 tiếp tục giảm

7 tháng năm 2023 cả nước xuất khẩu 942.576 tấn phân bón các loại, tương đương 391,05 triệu USD, giá trung bình 414,9 USD/tấn.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng năm 2023 cả nước xuất khẩu 942.576 tấn phân bón các loại, tương đương 391,05 triệu USD, giá trung bình 414,9 USD/tấn, giảm 15% về khối lượng, giảm 45,8% về kim ngạch và giảm 36,2% về giá so với cùng kỳ năm 2022.

Riêng tháng 7/2023 xuất khẩu 141.006 tấn phân bón các loại đạt 54,66 triệu USD, giá 387,6 USD/tấn, tăng 30,6% về khối lượng, tăng 17% kim ngạch nhưng giảm 10,4% về giá so với tháng 6/2023; So với tháng 7/2022 thì cũng tăng 25,5% về lượng, nhưng giảm 27,2% kim ngạch và giảm 42% về giá.

Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, riêng thị trường này đã chiếm trên 36% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 341.219 tấn, tương đương 142,59 triệu USD, giá trung bình 417,9 USD/tấn, tăng 15,2% về lượng nhưng giảm 10,9% kim ngạch và giá giảm 22,6% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng tháng 7/2023 xuất khẩu sang thị trường này đạt 49.733 tấn, tương đương 19,69 triệu USD, giá trung bình 395,9 USD/tấn, giảm 21,2% về lượng và giảm 27,2% kim ngạch, giá giảm 7,6% so với tháng 6/2023.

Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là thị trường Malaysia đạt 56.824 tấn, tương đương 18,45 triệu USD, giá trung bình 324,6 USD/tấn, giảm 38% về lượng, giảm 59,2% kim ngạch và giảm 34,2% về giá, chiếm 6% trong tổng khối lượng và chiếm 4,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.

Xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc đạt 48.484 tấn, tương đương 17,93 triệu USD, giá trung bình 369,9 USD/tấn, giảm mạnh 41,2% về lượng, giảm 71% kim ngạch và giá giảm 50,8%, chiếm 5,1% trong tổng khối lượng và chiếm 4,6% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP đạt 541.390 tấn, tương đương 223 triệu USD, giảm 16,2% về lượng, giảm 42,5% kim ngạch. Xuất khẩu sang các thị trường FTA CPTTP đạt 60.508 tấn, tương đương 20,13 triệu USD, giảm 42,9% về lượng, giảm 63,2% kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á đạt 489.222 tấn, tương đương 203,38 triệu USD, giảm 11% về lượng, giảm 35,7% kim ngạch.

Xuất khẩu phân bón 7 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/8/2023 của TCHQ)

 

Hỏi đáp

Phân bón Phú Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

  • Đạm Hà Bắc
  • Đạm Ninh Bình
  • Super lân Đức Giang
  • Supe Lâm Thao
  • Báo Nông nghiệp Việt Nam
  • Khuyến nông Quốc gia
  • Hội Nông dân Việt Nam
  • Bộ Công thương